Reconstruir el món post-Covid-19 sobre la crisi de les cures

Publicat originalment a Crític el 29/01/2021 Hem recorregut un llarg camí per arribar a entendre quines eren les formes específiques de l’explotació de les dones. Explicar el seu funcionament era imprescindible per articular resistències a l’altura. Des dels anys setanta, els feminismes han posat l’accent en el treball reproductiu —les cures—, definit com la quantitat…